Chào mừng đến với EMR FX

ĐẠI LÝ

Quản lý tiền

Lời trích dẫn
  • Đang nạp...
Trang chủ > ĐẠI LÝ  > Quản lý tiền

money-manager.jpg

Nhà quản lý nguồn vốn

    EMR FX tự tiến hành nghiên cứu và đưa ra nhiều hệ thống quản lý tài khoản, có thể đáp ứng yêu cầu của cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền đế thực hiện dịch vụ giao dịch và khách hàng cần được ủy quyền thực hiện dịch vụ giao dịch. Đồng thời, EMR FX cũng cung cấp các hệ thống hoàn thiện về chia sẻ lợi nhuận giao dịch, có thể căn cứ vào các yêu cầu khác nhau tiến hành cài đặt phân phối lợi nhuận.
    EMR FX có nhiều phần mềm quản lý khách hàng lấy phần mềm MT4 làm chủ để dựa vào thiết kế, để các nhà quản lý nguồn vốn có thể thông qua một sàn giao dịch đơn lẻ  để quản lý các giao dịch và nguồn vốn của tất cả các tài khoản của khách hàng bên dưới, cũng như có thể đồng thời lựa chọn một hoặc nhiều tài khoản giao dịch để tiến hành giao dịch, bao gồm các tính năng giao dịch thường dùng như đóng lệnh hoặc giao dịch mua, lệnh chờ, sửa đơn, cài đặt stop loss, đóng lệnh một phần…Ngoài ra, nhà quản lý nguồn vốn còn có thể tùy chỉnh trước các nhóm quỹ, cài đặt tỉ lệ bao hàm của mỗi tài khoản giao dịch trong các nhóm quỹ, mỗi khi giao dịch lấy nhóm quỹ làm đơn vị giao dịch, tự động dựa theo tỉ lệ đồng thời tiến hành mở lệnh hoặc đóng lệnh đối với các tài khoản. Nhiều phần mềm quản lý tài khoản EMR FX có thiết lập tính năng bảng biểu linh hoạt, thuận lợi cho các nhà quản lý nguồn vốn quản lý các tài khoản