Chào mừng đến với EMR FX

newsvn

TIN TỨC

Lời trích dẫn
  • Đang nạp...
Trang chủ > TIN TỨC  > EMR dynamic

CHƯƠNG TRÌNH BONUS LÊN ĐẾN 20000 USD

2020/1/4 20:29:32 EMR FX
CHƯƠNG TRÌNH BONUS LÊN ĐẾN 20000 USD

CHƯƠNG TRÌNH BONUS LÊN ĐẾN 20000 USD

Để tri ân lượng lớn khách hàng đã sát cánh cùng sàn trong suốt thời gian qua, EMR chúng tôi tiếp tục xây dựng chương trình tặng tiền nhắm tới mỗi tài khoản khách hàng cũ và mới, với số tiền tặng lên tới 20000USD ! Tiền tặng sẽ được chuyển vào tài khoản của khách dưới hình thức credit, số tiền tặng này sẽ trở thành ký quỹ để giao dịch, nhưng không được rút.

1.Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020

2. Đối tượng:

    2.1、Khách hàng mới trong thời gian diễn ra chương trình nạp tiền

    2.2、Khách hàng cũ nạp tiền trong thời gian diễn ra chương trình

3. Nội dung chi tiết của chương trình

    3.1、Toàn bộ khách hàng cũ và mới trong thời gian diễn ra chương trình tặng tiền, mỗi lần nạp lượng tiền đạt yêu cầu thì có thể nhận được số tiền tặng credit tương ứng. Chi tiết tại bảng dưới đây:

Lượng tiền nạp thực tế

(USD)
Tỉ lệ tiền tặng
1000-499910%
5000-19999
12%
20000-4999915%
50000-9999917%
100000 trở lên22%

Chú ý: Lượng tiền tặng lớn nhất là 20000USD

3.2、Ví dụ: Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng nạp một lần 10000USD, vậy sẽ nhận được 10000USD*12%=1200USD tiền tặng. Tiền tặng sẽ được chuyển vào tài khoản của khách dưới hình thức credit, số tiền tặng này sẽ trở thành ký quỹ để giao dịch, nhưng không được rút.

3.3、Khi số vốn trong tài khoản của khách hàng cháy 95% trở lên, mà khách hàng không kịp nạp thêm tiền, thì hệ thống có thể tự động cắt lệnh và thu hồi tiền tặng credit.

- Ví dụ: A là khách hàng mới, trước kia chưa từng nạp tiền, trong thời gian diễn ra chương trình nạp một lần 10000USD và nhận được 10000USD*12%=1200USD tiền tặng. Lúc này số vốn trong tài khoản khách là 10000USD, nếu số vốn cháy hơn 10000*95% = 9500USD trở lên, mà khách hàng không nạp thêm tiền, thì hệ thống sẽ tự động cắt lệnh và thu hồi 1200USD. 

- Ví dụ: B là khách hàng cũ, trước khi diễn ra chương trình, số vốn trong tài khoản của B là 10000USD. Trong thời gian diễn ra chương trình nạp một lần 10000 USD và nhận được 10000USD*12%=1200USD tiền tặng. Lúc này số vốn trong tài khoản khách B là 20000USD, nếu số vốn cháy hơn 20000*95%=19000USD trở lên, mà khách hàng không nạp thêm tiền, thì hệ thống sẽ tự động cắt lệnh và thu hồi 1200USD.

4. Những nội dung khác.

   4.1、Đối với những khách hàng vi phạm quy định giao dịch, EMR có quyền thu hồi lượng tiền tặng, động thời dựa theo quy định giao dịch trừ đi phần lợi nhuận của tài khoản vi phạm.

   4.2、Nếu không cùng tài khoản giao dịch, nhưng giao dịch cùng một sản phẩm, cùng một thời gian đặt lệnh trái chiều nhau, lượng giao dịch tương đồng thì được xem là hành vi vi phạm quy định giao dịch, EMR có quyền thu hồi lợi nhuận của lệnh lãi, lệnh lỗ khách hàng tự chịu trách nhiệm.

   4.3、Quyền giải thích cuối cùng của chương trình này thuộc về EMR, EMR có quyền thay đổi hoặc dừng chương trình ưu đãi bất cứ lúc nào. Thông báo về việc sửa đổi chương trình sẽ do EMR thông báo làm tiêu chuẩn 

Trang wed:www.emrfx.com      Email:service@emrfx.com