Chào mừng đến với EMR FX

trainvn

ĐÀO TẠO

Lời trích dẫn
  • Đang nạp...
Trang chủ > ĐÀO TẠO  > VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

GAP

2018/1/2 17:43:42 EMR FX
Ngoại hối: Giá mở sàn của ngày thứ 2 đầu tuần có thế khác so với giá đóng sàn vào thứ 6. Giá mở cửa ngày chủ nhật có lúc sẽ giống với giá đóng cửa sàn ngày thứ 6. Thi thoảng, giá đóng cửa sàn ngày thứ 6 v…

Ngoại hối: Giá mở sàn của ngày thứ 2 đầu tuần có thế khác so với giá đóng sàn vào thứ 6. Giá mở cửa ngày chủ nhật có lúc sẽ giống với giá đóng cửa sàn ngày thứ 6. Thi thoảng, giá đóng cửa sàn ngày thứ 6 và giá mở cửa sàn ngày thứ 2 có thể hoàn toàn khác. Khi có công bố tin tức mới hoặc do biến động của kinh tế ảnh hưởng đến thị trường có thể làm thay đổi giá trị của các sản phẩm giao dịch, ngành ngoại hối có thể có những gián đoạn lớn, nhà đầu tư đã có lệnh giao dịch sẵn hoặc lệnh chờ thì sau 1 tuần nên nhận thức rằng sẽ có biến động đến giá cả.
CFDs: Một rủi ro đáng kể tồn tại là các lệnh dừng lỗ  được sử dụng để bảo vệ các lệnh mở qua đêm có thể được thực hiện ở các mức thấp hơn đáng kể so với giá chỉ định của chúng. Tương tự như việc mở / đóng cửa thị trường của các công cụ tài chính có liên quan, các nhà giao dịch CFD có thể gặp phải gián đoạn về giá thị trường. Dựa trên sự biến động trong thời gian này, giao dịch tại thời điểm lệnh mở hoặc đóng có thể liên quan đến các rủi ro bổ sung và cần được xem xét  khi xem xét quyết định giao dịch. Đặc biệt, lý do cho khoảng thời gian này là bởi khoảng thời gian này có liên quan đến mức thanh khoản thị trường thấp nhất, và giá trị của CFD sau đó  cùng các công cụ liên quan có nhiều khả năng gặp phải những thay đổi lớn.


Đề nghị nội dung
  • Không có dữ liệu có liên quan...