Chào mừng đến với EMR FX

trainvn

ĐÀO TẠO

Lời trích dẫn
  • Đang nạp...
Trang chủ > ĐÀO TẠO  > HƯỚNG DẪN VỀ NGOẠI HỐI

Giao dịch ký quỹ là gì

2018/1/2 18:14:48 EMR FX
Giao dịch ký quỹ là một hình thức giao dịch ngoại hối tức thời. Khi giao dịch không được tiến hành, bạn không cần phải chuyển đổi nó sang bất kỳ hàng hóa hoặc cổ phiếu nào. Bởi vì nó sẽ không phải là do đến …

Giao dịch ký quỹ là một hình thức giao dịch ngoại hối tức thời. Khi giao dịch không được tiến hành, bạn không cần phải chuyển đổi nó sang bất kỳ hàng hóa hoặc cổ phiếu nào. Bởi vì nó sẽ không phải là do đến kỳ mà thanh lý hoặc dùng toàn bộ tiền giao dịch, giao dịch ký quỹ cho phép khách hàng sử dụng một số tiền nhỏ để thực hiện một số lượng lớn các giao dịch, và số tiền nhỏ này là số tiền ký quỹ. Bởi giao dịch cho phép sử dụng đòn bẩy cao, điều này có thể không có lợi cho bạn bởi vì khi thị trường không thuận lợi cho giao dịch của bạn, nó có thể  gây ra tổn thất lớn hơn. Nếu giá trị ròng của tài khoản giao dịch của bạn nhỏ hơn 100%, hệ thống của chúng tôi sẽ buộc bạn phải đóng vị thế của mình. Mặc dù bạn có thể không nhận thức được tài khoản, bạn phải có trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản của bạn có đủ số dư để duy trì các lệnh giao dịch của bạn.

Đề nghị nội dung
  • Không có dữ liệu có liên quan...