Chào mừng đến với EMR FX

trainvn

ĐÀO TẠO

Lời trích dẫn
  • Đang nạp...
Trang chủ > ĐÀO TẠO  > VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Giảm thiểu ký quỹ

2018/1/2 17:43:58 EMR FX
Do sự thay đổi của chênh lệch giá ảnh hưởng đến sự giảm thiểu ký quỹ khả dụng trong tài khoản khách hàng, dù tài khoản hoàn toàn đã được hedged thì vẫn có thể yêu cầu thêm ký quỹ. Bởi sự thay đổi của chê…

Do sự thay đổi của chênh lệch giá ảnh hưởng đến sự giảm thiểu ký quỹ khả dụng trong tài khoản khách hàng, dù tài khoản hoàn toàn đã được hedged thì vẫn có thể yêu cầu thêm ký quỹ. Bởi sự thay đổi của chênh lệch giá có thể ảnh hưởng đến biến đổi lợi nhuận và thua lỗ của hedged giao dịch, tài khoản có khả năng bị buộc phải đóng .

Đề nghị nội dung
  • Không có dữ liệu có liên quan...